pl
en lt

Pakiet Mobilności 2024 – jakie zmiany czekają branżę transportową w tym roku?

>Pakiet mobilności jest kluczowym zestawem regulacji, który radykalnie zmienia krajobraz europejskiego transportu drogowego. Wprowadzany w życie od sierpnia 2020 roku, ma na celu usprawnienie branży transportowej, poprawę warunków pracy kierowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Przynajmniej w teorii. Jakie zmiany czekają na nas w 2024 roku?


Pakiet mobilności – co to?

Pakiet mobilności to zbiór przepisów ustanowiony przez Unię Europejską, mający na celu reformę sektora transportu drogowego. Skupia się on na kilku kluczowych aspektach:

  • regulacji czasu pracy i odpoczynku kierowców,
  •  zasadach delegowania pracowników,
  • wprowadzeniu sprawiedliwej konkurencji,
  • na zasadach korzystania z tachografów.

Celem pakietu jest nie tylko poprawa warunków pracy kierowców, ale również zapewnienie równych szans wszystkim przedsiębiorstwom transportowym działającym na terenie Unii Europejskiej, co przekłada się na większą transparentność i bezpieczeństwo w branży. Od momentu wprowadzenia, pakiet mobilności wywołuje wiele dyskusji i stanowi przedmiot ciągłych analiz, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i kierowców.

Kogo dotyczy pakiet mobilności?

Pakiet mobilności dotyczy szerokiego spektrum podmiotów działających w branży transportowej na terenie Unii Europejskiej. Obejmuje on przede wszystkim:

  • Przewoźników – wszystkie firmy wykonujące transport drogowy towarów i osób, bez względu na rozmiar floty czy zasięg działalności.
  • Kierowców zawodowych – pakiet mobilności bezpośrednio wpływa na codzienną pracę kierowców wykonujących transport międzynarodowy i krajowy.
  • Firmy logistyczne i spedycyjne – zmiany wpływają na organizację łańcuchów dostaw oraz przekładają się na koszty transportu.

Pakiet mobilności w 2024 roku – zmiany

Rok 2024 przynosi szereg nowych wyzwań dla branży transportowej, wynikających z dalszych etapów implementacji pakietu mobilności. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze modyfikacje, które należy wziąć pod uwagę planując swoją działalność w nadchodzącym roku.

1.      Tachografy piątej generacji

Wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy od 2024 roku będą musiały być wyposażone w inteligentne tachografy drugiej generacji. Będą one automatycznie rejestrować moment przekroczenia granicy państwowej, wykorzystując do tego systemy satelitarne.

2.      Licencja dla szerszej grupy przedsiębiorców

Od maja 2024 roku wprowadzone zostaną nowe wymogi dotyczące licencji transportowej. Dotyczyć one będą przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy pojazdami o DMC powyżej 2,5 tony. To oznacza, że nawet mniejsze firmy transportowe będą musiały dostosować się do nowych regulacji, co może być szczególnie istotne dla sektora SME.

3.      Zwiększenie zakresu kontroli

Zakres kontroli drogowych zostanie zwiększony z 28 do 56 dni, co oznacza, że inspekcje będą mogły sięgać dalej wstecz, aby zweryfikować przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku.

4.      Nowe zasady dotyczące odpoczynków i czasu pracy

Pakiet mobilności precyzuje zasady dotyczące regularnych odpoczynków tygodniowych oraz możliwości ich rekompensaty. Przewoźnicy muszą planować swoje trasy tak, aby umożliwić kierowcom powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy co najmniej raz na cztery tygodnie.

Zmiany te są kontynuacją procesu reformy, który rozpoczął się w 2020 roku i wymaga od wszystkich zainteresowanych stron ciągłego monitorowania i adaptacji do nowych regulacji.


Jak opisać wydruk z tachografu zgodnie z pakietem mobilności?

Wydruk z tachografu stanowi kluczowy element dokumentacji w branży transportowej, pozwalający na weryfikację przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców. Pakiet mobilności wprowadza dodatkowe wymogi w tym zakresie, szczególnie odnoszące się do sytuacji, gdy kierowca decyduje się na przedłużenie czasu jazdy.

Przedłużony czas jazdy

Jeśli kierowca wykorzystuje możliwość przedłużenia czasu jazdy o 1 lub 2 godziny, musi to być odpowiednio udokumentowane na wydruku z tachografu. Kierowca jest zobowiązany do wpisania przyczyny przedłużenia jazdy, co może być związane z dążeniem do powrotu do bazy lub miejsca zamieszkania. Taka adnotacja powinna być wykonana ręcznie na wydruku z tachografu przed rozpoczęciem odpoczynku dobowego.

Rekompensata za przedłużenie czasu jazdy

W przypadku wykorzystania przedłużenia czasu jazdy, konieczne jest również udokumentowanie rekompensaty, która polega na odbyciu dodatkowego odpoczynku. Kierowca musi zaznaczyć na wydruku z tachografu, kiedy i jak długo odbywał rekompensatę, aby zapewnić zgodność z wymogami pakietu mobilności.

Jak opisać przekroczenie czasu jazdy?

W sytuacji, gdy dochodzi do niezamierzonego przekroczenia dozwolonego czasu jazdy, na wydruku z tachografu należy również dokonać odpowiedniej adnotacji, wskazującej na przyczynę tego przekroczenia. Może to dotyczyć wyjątkowych okoliczności, takich jak opóźnienia spowodowane warunkami drogowymi czy pogodowymi.

Dokładne i prawidłowe opisywanie wydruków z tachografu jest niezbędne nie tylko z punktu widzenia przestrzegania przepisów, ale także dla uniknięcia potencjalnych sankcji podczas kontroli drogowych.


Podsumowanie: pakiet mobilności a warunki pracy kierowców

Pakiet mobilności ma w teorii poprawić warunki pracy kierowców zawodowych w Unii Europejskiej. Niemniej jednak przedsiębiorcy wskazują, że oferta polskich przewoźników jest aktualnie mniej konkurencyjna względem firm z zachodu oraz wschodu. To w połączeniu z pewnymi ustępstwami wobec Ukrainy powoduje duże napięcia w całej branży. W teorii pakiet mobilności ma zapewniać sprawiedliwe wynagrodzenia, większą transparentność i kontrolę. Pytanie tylko czy nie jest zbyt daleko idącą ingerencją w wolny rynek?