pl
en lt

Płatności

 1. W ramach korzystania z Platformy dostępne są następujące metody płatności:
 1. płatność na konto bankowe Usługodawcy.
 1. Szczegółowy opis metod płatności wskazanych powyżej, a także dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług płatności dostępne są u poszczególnych pośredników płatności: np. PayU, Dotpay, TPay oraz innych udostępnionych na Platformie.
 1. Usługodawca przewiduje możliwość dokonania płatności w następujących walutach: euro.  Usługodawca zastrzega, że Płatność za poszczególne Usługi niezależnie od terytorium korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w jednej bądź kilku ze wskazanych walut. W razie zaistnienia takiej sytuacji, zostanie ona wskazana w trakcie dokonywania płatności.
 1. Prawidłowa realizacja płatności przez Użytkowników jest podstawą uzyskania przez nich dostępu do Usług na Platformie. W przypadku uznania przez Użytkownika, iż z przyczyn od niego niezależnych, pomimo dokonania prawidłowej płatności na rzecz Usługodawcy celem uzyskania dostępu do Platformy, nie otrzymał do niej dostępu, przysługuje mu uprawnienie do wszczęcia procedury reklamacyjnej opisanej w Regulaminie dla usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieudostępnienie przez pośredników płatności którejkolwiek z metod płatności wskazanych powyżej. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany lub czasowego lub trwałego wyłączenia poszczególnych form płatności lub korzystania z usług pośrednika płatności.
 1. Wysokość Opłat  w związku z realizowanymi Zleceniami Transportowymi  ustalona jest na zasadzie prowizji od wartości Zlecenia Transportowego. Procentowa wartość prowizji jest zmienna. Ostateczna wysokość prowizji będzie widoczna od momentu złożenia oferty (Przewoźnik) albo przed końcowym zaakceptowaniem oferty (Nadawca).  Do każdej Opłaty doliczany jest podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.
 1. Korzystanie z Platformy, w tym także dokonanie płatności, oznacza akceptację postanowień dot. płatności oraz innych wewnętrznych aktów wprowadzonych przez Usługodawcę, regulujących korzystanie  z Platformy.
 1. Korzystanie z usług pośredników płatności oznacza akceptację regulaminów wprowadzonych przez te podmioty.
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz. 344)
Jak możemy Ci pomóc?

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami
Pytania? Zarejestruj się