pl
en lt
Jakie dokumenty są wymagane w transporcie międzynarowodym?

Kierowca międzynarodowy – jakie dokumenty musi mieć ze sobą w trasie?

>Kierowca międzynarodowy to zawód wymagający odpowiednich kompetencji, kwalifikacji oraz masy wyrzeczeń. Z każdym kolejnym rokiem pojawiają się dodatkowe wymogi, zmierzające do ujednolicenia zasad transportu międzynarodowego w krajach Wspólnoty. Dotyczą one między innymi kwestii kontroli, warunków pracy czy chociażby wymaganej dokumentacji. Z tego artykułu dowiesz się, czy karta kierowcy i licencja transportowa to jedyne obowiązkowe dokumenty kierowcy międzynarodowego.

Obowiązkowe dokumenty kierowcy samochodu ciężarowego

Każdy kierowca zobowiązany jest do dysponowania ważnym prawem jazdy na dany rodzaj pojazdów, ubezpieczeniem OC samochodu oraz dokumentem rejestracyjnym. Jeżeli chodzi o uprawnienia i dokumentację kierowcy samochodu ciężarowego, wymagania uzależnione są od rodzaju realizowanego przewozu. Zgodnie z przepisami art. 87 ustawy o transporcie drogowym, podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli kartę kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne, wydruki z tachografu, wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji. W przypadku drogowego przewozu rzeczy, konieczne są także dokumenty związane z przewożonym ładunkiem.

Wymagane dokumenty kierowcy uzależnione od ładunku i rodzaju transportu

 1. Zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym.
 2. Świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP).
 3. Zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach.
 4. Dokumenty kierowcy wymagane przy przewozie zwierząt.
 5. Dokumenty wymagane przy przewozie odpadów.
 6. Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.
 7. Dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 8. Deklarację określającą masę kontenera albo nadwozia w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego.

Jaka dokumentacja ładunkowa jest potrzebna?

 1. List przewozowy (packing list).
 2. Specyfikacja określająca ilość, rodzaj i przeznaczenie ładunku.
 3. Świadectwo pochodzenia przewożonego towaru.
 4. Dokumenty sprzedaży, np. faktura VAT za towar.
 5. Dokumenty potwierdzające wagę towaru.
 6. Dokument WZ (wydanie zewnętrzne) potwierdzający wydanie towarów z magazynu.

Obowiązkowe dokumenty kierowcy przy procedurach celnych

Kierowca międzynarodowy zobowiązany jest do dysponowania odpowiednią dokumentacją celną. Są to przede wszystkim:

 • SAD – Jednolity Dokument Administracyjny, w którym dokonuje się zgłoszenia celnego w procedurze wywozu i dopuszczenia do obrotu;
 • EUR 1 – świadectwo przewozowe potwierdzające pochodzenie towaru;
 • T2L – dokument potwierdzający unijny status celny towarów;
 • Karnet TIR – celny dokument tranzytowy;
 • Karnet ATA – dokument odprawy czasowej na określone grupy towarów;
 • Zezwolenie EKMT – dopuszcza do wykonywania nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami członkowskimi EKMT.

Transport międzynarodowy – czy wymagany jest paszport od kierowcy międzynarodowego?

Jeżeli kierowca międzynarodowy realizuje przewozy poza Unię Europejską, a dokładnie poza strefę Schengen, zobowiązany jest do dysponowania ważnym paszportem. W 2023 roku do Strefy Schengen – poza krajami członkowskimi UE – należą Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Praktyka oraz doświadczenia kierowców pokazują jednak, że mimo wszystko warto mieć przy sobie zarówno dowód osobisty, jak i paszport. Trzeba również pamiętać o tym, że niektóre państwa nie respektują europejskiego ubezpieczenia OC i wtedy trzeba mieć przy sobie Zieloną Kartę.

Unia Europejska i strefa Schengen – wymagane dokumenty kierowcy

Strefa Schengen zapewnia swobodną możliwość przekraczania granic pomiędzy państwami bez okazywania dokumentów. Nie można jednak zapominać o tym, że przepisy poszczególnych krajów nakładają obowiązek noszenia przy sobie dowodu tożsamości w celu identyfikacji. Mogą to być dowód osobisty lub paszport. Tym samym, dokumenty kierowcy nie mogą ograniczyć się jedynie do prawa jazdy, bowiem nie jest ono uznawane za dowód tożsamości.

W przypadku zatrudnienia kierowcy z ukraińskim paszportem konieczne jest zweryfikowanie jego zezwolenia na pobyt czasowy oraz pracę przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski. Na mocy specjalnej ustawy przyjęto, że przedłużone wizy krajowe kierowców międzynarodowych z Ukrainy uprawniają ich do realizowania przewozów na terenach państw obszaru Schengen.

Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca, a co może być w wersji online?

W prawie zaszły istotne zmiany dotyczące konieczności okazywania fizycznych dokumentów i zaświadczeń podczas kontroli drogowej. Mowa tutaj o przepisach krajowych, które dotyczą wszystkich polskich kierowców. Zastanawiasz się, czy trzeba mieć przy sobie prawo jazdy i inne dokumenty kierowcy w 2023 roku?

Z dniem 1 października 2018 roku zniesiono obowiązek dysponowania fizycznym dowodem rejestracyjnym i potwierdzenia ważności polisy OC. Do grona nieobowiązkowych dokumentów w wersji fizycznej dołączyło w 2020 roku również prawo jazdy. Policja i inne służby mają dostęp do nich dostęp w systemie elektronicznym. Kierowca zobowiązany jest jedynie do okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, czyli dowodu osobistego lub paszportu.

Jazda bez prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i OC – wyjątki

Do okazywania fizycznego prawa jazdy,  polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zobowiązani są:

 • zagraniczni kierowcy, którzy nie mają polskiego prawa jazdy;
 • osoby jeżdżące samochodami leasingowanymi, wypożyczonymi i firmowymi;
 • polscy kierowcy za granicą.

Praca kierowcy międzynarodowego nie ogranicza się jedynie do prowadzenia samochodów ciężarowych z punktu A do punktu B. Konieczne jest zadbanie o ważne dokumenty kierowcy, kompletną dokumentację celną i ładunkową, czy chociażby przestrzeganie obostrzeń dotyczących czasu pracy. Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli Ci uniknąć nieprzyjemności związanych z niedopełnionymi formalnościami.