pl
en lt

Co to jest  transport kombinowany? Komu się on opłaca?

>W obliczu rosnącej potrzeby zrównoważonego rozwoju i efektywności w przemyśle, transport kombinowany wyłania się jako klucz przy tworzeniu łańcuchów dostaw. Łącząc różne gałęzie transportu oferuje on rozwiązania, które są zarówno ekonomiczne, jak i przyjazne dla środowiska. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak transport kombinowany rewolucjonizuje branżę TSL.


Co to jest transport kombinowany?

Transport kombinowany, w najprostszej definicji, odnosi się do przewozu ładunków wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu, przy czym cały proces odbywa się z użyciem tylko jednej jednostki ładunkowej lub kontenera. Celem takiego podejścia jest wykorzystanie najbardziej efektywnych metod przewozu na różnych odcinkach trasy, co często obejmuje połączenie transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego lub żeglugi śródlądowej.

Rodzaje transportu kombinowanego

  • Transport morsko-drogowy
  • Transport szynowo-drogowy (piggyback)
  • Transport rzeczno-drogowy
  • Transport morsko-kolejowy

Definicja legalna

Zgodnie z art. 4 ustawy o transporcie drogowym, transport kombinowany uznaje się za przewóz towarów, gdzie na początkowym lub końcowym odcinku trasy wykorzystywany jest transport samochodowy, a na głównym odcinku – inny rodzaj transportu, na przykład kolejowy lub morski. Kluczowe jest, by wybór głównego środka transportu podyktowany był zarówno zmniejszeniem czasu całego transportu, jak i ograniczeniem szkodliwych immisji na środowisko. Nie można także zapominać o czynniku ekonomicznym – opłacalności całego przedsięwzięcia.


Zasady transportu kombinowanego

  • Jedna jednostka ładunkowa na całej trasie: wykorzystanie jednej jednostki ładunkowej (np. kontenera) na całej długości trasy przewozowej.
  • Wykorzystanie różnych gałęzi transportu: transport kombinowany opiera się na łączeniu różnych środków transportu (drogowego, kolejowego, morskiego lub żeglugi śródlądowej) w celu optymalizacji procesu przewozu.
  • Minimalizacja wpływu na środowisko: promowanie wyboru środków transportu, które minimalizują emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
  • Optymalizacja kosztów i czasu: wykorzystanie transportu kolejowego lub wodnego na głównych odcinkach trasy może znacznie skrócić czas przewozu i zmniejszyć koszty w porównaniu z wykorzystaniem wyłącznie transportu drogowego na długich dystansach.
  • Zgodność z regulacjami prawnymi: transport kombinowany musi spełniać określone wymagania prawne, w tym przepisy dotyczące bezpieczeństwa przewozu i ochrony środowiska.
  • Zwrócenie uwagi na specyfikę ładunku: wielkość, waga, wymagania dotyczące temperatury czy łatwość uszkodzeń towaru mogą znacząco wpływać na wybór najbardziej odpowiedniego środka transportu.

Kiedy się to opłaca?

Transport kombinowany znajduje zastosowanie w wielu scenariuszach, dostarczając rozwiązania dla różnorodnych wyzwań logistycznych. W końcu cały światowy handel opiera się na rozbudowanych łańcuchach dostaw i zależności. W jakich sytuacjach najczęściej stosuje się taki łączony sposób transportu?

Międzynarodowy handel towarowy

Transport kombinowany jest często wykorzystywany w międzynarodowym handlu, gdzie towary muszą pokonać długie dystanse, przekraczając granice państw i kontynentów. Łączenie transportu morskiego z kolejowym lub drogowym pozwala na efektywne dostarczenie towarów z punktu produkcji do odbiorcy końcowego.

Transport pojazdów ciężarowych

Przykładem specyficznego zastosowania transportu kombinowanego jest przewóz całych zestawów ciężarowych (ciągnik siodłowy z naczepą) za pomocą kolei. Ta metoda, znana jako piggyback transport, umożliwia szybkie przemieszczanie się ciężarówek na długich dystansach, minimalizując zużycie paliwa i emisję spalin.

Dystrybucja produktów szybko psujących się

W przypadku produktów wymagających szybkiej dostawy, takich jak świeże produkty spożywcze lub farmaceutyki, transport kombinowany oferuje rozwiązanie, które łączy szybkość transportu drogowego z efektywnością kosztową i ekologiczną transportu kolejowego lub morskiego.

Projekty infrastrukturalne i budowlane

Duże projekty wymagające przewozu ciężkiego sprzętu budowlanego lub materiałów na duże odległości mogą korzystać z transportu kombinowanego, aby zoptymalizować logistykę i zmniejszyć koszty transportu.

E-commerce i dystrybucja detaliczna

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na szybką i niezawodną dostawę towarów konsumenckich, firmy e-commerce i detaliczne coraz częściej sięgają po transport kombinowany, aby usprawnić swoje łańcuchy dostaw i oferować klientom efektywne opcje dostawy.


Podsumowanie: czy transport kombinowany się opłaca?

Transport kombinowany odgrywa kluczową rolę w nowoczesnym świecie, oferując efektywne i zrównoważone rozwiązania dla przewozu towarów. Wykorzystując więcej niż jedną gałąź transportu, pozwala na optymalizację kosztów, czasu oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Ten rodzaj transportu, łączący transport drogowy, kolejowy, morski lub żeglugę śródlądową, umożliwia płynne przemieszczanie się towarów na długich dystansach, przy minimalnym przeładunku.