pl
en lt

Za co grozi Ci utrata licencji przewoźnika? 

>W przypadku popełnienia naruszenia innego niż przestępstwo, przewoźnik nie straci swojej licencji automatycznie. O wadze naruszenia w Polsce nie decyduje wysokość kary, ale jego waga. Decyzję o utracie licencji przewoźnika będzie poprzedzało postępowanie oceny dobrej reputacji.  

Czym jest dobra reputacja przewoźnika? 

Dobra reputacja przewoźnika odnosi się do ogólnego postrzegania i zaufania, jakie branża transportu oraz społeczność mają wobec danego przewoźnika. Jest to ocena oparta na zachowaniach, legalności działalności oraz przestrzeganiu norm etycznych w środowisku transportu. W kontekście prawa transportowego, dobra reputacja przewoźnika nie tylko wpływa na jego wizerunek wśród klientów i współpracowników, ale także ma konsekwencje prawne.  

Przy ocenie dobrej reputacji przewoźnika brane są pod uwagę różnorodne czynniki, takie jak: 

 • Przestrzeganie przepisów: Przewoźnik powinien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa, czasu pracy kierowców, stanu technicznego pojazdów itp. 
 • Etyka i uczciwość: Dobra reputacja przewoźnika związana jest z unikaniem oszustw, fałszerstw dokumentów czy nieuczciwego działania wobec klientów czy partnerów biznesowych. 
 • Bezpieczeństwo: Przewoźnik powinien zadbać o bezpieczeństwo zarówno swoich pracowników, jak i innych użytkowników dróg poprzez utrzymanie pojazdów w odpowiednim stanie technicznym oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 
 • Historia działań: Dobra reputacja budowana jest na przestrzeni czasu poprzez zachowania, działania i historię przewoźnika na rynku. 
 • Jakość usług: Oferta i jakość świadczonych usług również wpływają na reputację przewoźnika. 

Przewoźnik o dobrze zachowanej reputacji uznawany jest za wiarygodnego, uczciwego i kompetentnego gracza na rynku transportowym. 

Kwalifikacja naruszeń 

Różnice między kategoriami naruszeń w transporcie drogowym, takimi jak: 

 • Poważne Naruszenia (PN),  
 • Bardzo Poważne Naruszenia (BPN),  
 • Najpoważniejsze Naruszenia (NN),  

zazwyczaj związane są z poziomem powagi przewinienia oraz jego potencjalnymi konsekwencjami.  

Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) spowodują wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji w przypadku ich wielokrotnego popełnienia. Jeśli dojdzie do najpoważniejszego naruszenia (NN), do wszczęcia procedury, a tym samym utraty licencji, wystarczy tylko jedno takie naruszenie. 

Poważne naruszenia  

Są to wykroczenia o pewnej powadze, lecz nie osiągające najwyższego stopnia surowości. Kara finansowa za te naruszenia może być stosunkowo wysoka, ale nie jest to najwyższy pułap. Takie naruszenie nie wiąże się także z automatyczną utratą dobrej reputacji. 

Przykładem takiego naruszenia może być: 

 • przekroczenie czasu jazdy: kara do PLN 550, 
 • przewożenie niebezpiecznych materiałów bez wymaganych dokumentów lub przewożenie towarów bez odpowiednich zezwoleń: kara do PLN 12,000. 

Bardzo poważne naruszenia 

Stanowią wyjątkowo poważne przewinienia, które mają większy wpływ na bezpieczeństwo na drogach lub zgodność z przepisami. Finansowo również są bardziej kosztowne niż poważne naruszenia (PN). 

Przykłady to m.in.:  

 • prowadzenie pojazdu bez wymaganego badania technicznego: kara do PLN 2,000 (na pojazd), 
 • czy też przekroczenie znacznie dopuszczalnej masy pojazdu: kara do PLN 10,000. 

Najpoważniejsze naruszenia, czyli za co możesz stracić licencję? 

Najpoważniejsze naruszenia to najcięższe i najgroźniejsze przewinienia w transporcie drogowym, które stwarzają duże zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach lub działalności branży transportowej jako całości. 

Kara finansowa za NN zazwyczaj osiąga najwyższy pułap i może być bardzo wysoka, ale nie jest wyznacznikiem dla utraty dobrej reputacji – a w związku z tym utraty licencji przewoźnika. 

Poniżej zamieszczamy listę niektórych najpoważniejszych naruszeń oraz wykaz kto za nie odpowiada i jak wysoka obowiązuje dla niego kara. 

Wszystkie powyższe naruszenia są najpoważniejszymi naruszeniami (NN) i z tego tytułu popełnienie takiego naruszenia skutkować będzie automatycznym wszczęciem postępowania o utratę dobrej reputacji przedsiębiorstwa. 

Naruszenie… i co dalej? 

Kwoty kar finansowych za naruszenia w transporcie drogowym mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, zmian w obowiązujących przepisach oraz konkretnych okoliczności. Należy pamiętać, że każde naruszenie można skonsultować z kancelarią prawną i w przypadku postępowania o utratę dobrej reputacji, istnieje możliwość obrony i jej zachowania.  

Konsultacja prawna może także pomóc w opracowaniu, wdrożeniu i udokumentowaniu odpowiedniego planu naprawczego by uratować dobrą reputację przedsiębiorstwa.