pl
en lt
kryzys w branży transportowej

Wojna o kierowców w Europie – kryzys w branży transportowej

Kryzys w branży transportowej staje się faktem. Prognozy na przyszłość nie napawają optymizmem. Wielu ekspertów sugeruje, że branża transportowa w Europie stoi w obliczu wyjątkowo trudnych czasów, co potwierdzają liczby i trendy z ostatnich miesięcy. W trudnych czasach dla europejskiej gospodarki, sektor transportowy jest jednym z najbardziej dotkniętych obszarów. Dlaczego tak się stało i jakie są prognozy na przyszłość? Zanalizujmy sytuację krok po kroku.

Koniunktura rynkowa w cieniu kryzysu

Pierwsza połowa 2023 roku przyniosła wyraźne spowolnienie na europejskim rynku transportowym. Ten okres charakteryzował się słabszymi wynikami w porównaniu z zarówno 2022 rokiem, jak i okresem przedpandemicznym – 2019 roku. Co więcej, przedsiębiorcy w branży transportowej muszą borykać się z powszechnym problemem braku kierowców. Dochodzi do sytuacji w której firmy posiadają więcej samochodów ciężarowych niż zatrudnionych kierowców zawodowych.  

Spadek popytu na usługi transportowe

Zauważalny jest spadek popytu na usługi transportowe. Według szacunków giełd transportowych może wynosić nawet do 15–20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nie jest to jedyny problem. Z danych za II kwartałach 2023 roku wynika, że dostępność ofert frachtów zmniejszyła się o 46,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Równocześnie obserwujemy spadek średniej ceny frachtu za kilometr w Europie.

Problemy płacowe w branży – kryzys w transporcie stał się faktem

Z roku na rok płace minimalne w Polsce rosną. Chociaż jest to korzystne dla pracowników, przedsiębiorcy muszą stawić czoła wyższym kosztom prowadzenia działalności. Obecnie koszty prowadzenia działalności w transporcie bardzo często przewyższają przychody, co sprawia, że transport staje się nierentowny.

Bankructwa w sektorze transportowym

Statystyki dotyczące upadłości firm transportowych są alarmujące. W pierwszej połowie 2023 r. upadłość ogłosiło 208 firm, z czego siedem to przedsiębiorstwa z branży transportu drogowego. Jest to liczba równa całkowitej ilości upadłości w tym sektorze z 2022 roku. Z roku na rok widzimy także znaczący wzrost postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Sytuacja w transporcie morskim

Nie tylko transport drogowy doświadcza problemów. Sytuacja na morzu również jest niepokojąca, z 6% spadkiem w transporcie kontenerów w Polsce na Bałtyku i Morzu Północnym, jak wskazuje przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Marek Tarczyński.

Skutki międzynarodowych napięć politycznych

Konflikt w Ukrainie oraz nieprzemyślane decyzje polityczne w relacjach z Rosją i Białorusią wpłynęły negatywnie na polskich przewoźników. Restrykcje handlowe oraz problemy dyplomatyczne sprawiły, że polska branża transportowa została odcięta od kilku ważnych rynków wschodnich, co dotknęło około 10-15% przewoźników.

Błędy w polskiej legislacji

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Jan Buczek, wskazuje na niespójności w polskim prawie, które nakładają mniej obowiązków na pośredników niż na wykonawców usług transportowych.

Kryzys w transporcie – jakie są rokowania?

Chociaż aktualna sytuacja w transporcie międzynarodowym jest trudna, niektórzy analitycy uważają, że najgorsze chwile mogą być jeszcze przed nami. Jednakże kryzysy często przynoszą też możliwości do przemyślenia strategii i innowacji. Może to być czas na inwestycje w nowe technologie, zwiększenie efektywności i poszukiwanie alternatywnych rynków zbytu. Czas pokaże, jak branża dostosuje się do tych wyzwań i jakie kierunki rozwoju zostaną obrane. Należy monitorować sytuację i działać w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się warunki, aby branża mogła przetrwać i wrócić na właściwe tory.

Podsumowanie: jak wygląda aktualna sytuacja w transporcie?

Branża transportowa, zarówno drogowa, jak i morska, przeżywa trudne chwile. Z jednej strony boryka się z wyzwaniami wewnętrznymi, jak rosnące koszty i spadek popytu, z drugiej – z globalnymi napięciami politycznymi. Jedno jest pewne – przyszłość przyniesie zarówno wyzwania, jak i możliwości dla tych, którzy potrafią się dostosować.

Pod lupą: kryzys w transporcie 2023

  1. Koniunktura rynkowa w cieniu kryzysu: spowolnienie w sektorze transportowym w 2023 r..
  2. Spadek popytu na usługi transportowe: do 15-20% mniej zainteresowania usługami transportowymi.
  3. Problemy płacowe w branży: wzrost płacy minimalnej od lipca 2023 r..
  4. Bankructwa w sektorze transportowym: w pierwszej połowie 2023 r. upadłość ogłosiło 208 firm.
  5. Sytuacja w transporcie morskim: spadek o 6% w transporcie kontenerowym na Bałtyku i Morzu Północnym.
  6. Skutki międzynarodowych napięć politycznych: sytuacja na Ukrainie, konflikt z Rosją i Białorusią wpłynęły negatywnie na aktualne koszty transportu.