pl
en lt

Ubezpieczenie cargo – w jaki sposób ubezpieczyć towar od wydarzeń losowych?

>Ubezpieczenie cargo to zagadnienie doskonale znane właścicielom firm transportowych i spedycyjnych. Wiąże się ono z dodatkowymi nakładami finansowymi, jednak jest w stanie uchronić firmę przed stratami wynikającymi z czynników ludzkich, czy chociażby sytuacji losowych. Co to jest ubezpieczenie ocp? Czego nie obejmuje ubezpieczenie cargo? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo jest specyficznym rodzajem ubezpieczenia, obejmującym przewóz towarów. Dotyczy ono wszystkich rodzajów transportu, w tym samochody, kolej, samoloty oraz statki morskie. Głównym celem ubezpieczenia cargo jest zapewnienie dodatkowej ochrony przewożonych ładunków. Wyróżniamy ubezpieczenie krajowe oraz międzynarodowe, które uzależnione jest od charakteru transportu. Ubezpieczenie cargo znane jest również jako ubezpieczenie transportowe oraz ubezpieczenie mienia w transporcie.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie cargo?

 • Dystrybutorzy towarów.
 • Przedsiębiorstwa handlowe.
 • Zakłady produkcyjne.
 • Firmy transportowe i spedycyjne.

Można jednak przyznać, że ubezpieczenie cargo przeznaczone jest dla każdej osoby zlecającej transport towarów. Szczególnie w odniesieniu do cennych ładunków, które muszą pokonać długą trasę. Warto również zauważyć, że w przypadku transportu kontenerowego ciężko jest udowodnić winę przewoźnika, celem pozyskania odszkodowania z jego polisy OC.

Przeczytaj również: Zasady i przepisy dotyczące transportu na autolawecie

Czy ubezpieczenie cargo jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie cargo nie jest obowiązkowe, jednak stanowi realne uzupełnienie standardowej polisy. Pozwala bowiem uniknąć poważnych konsekwencji wynikających z niedotrzymania warunków umowy, jak i opóźnień z nich wynikających.

Jaki jest zakres ubezpieczenia cargo i jak ono działa?

Zakres ubezpieczenia cargo uzależniony jest od oferty konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej obejmuje:

 • uszkodzenie ładunku,
 • kradzież,
 • rozbój,
 • wypadek środka transportu,
 • zgubienie przewożonych towarów,
 • konkretne zdarzenia losowe.

Wielu ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenie cargo w kilku wariantach, które obejmują inne sytuacje. Najbardziej podstawowy zakres ochrony dotyczy uszkodzenia towarów w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, grad, huragan, trzęsienie ziemi, czy chociażby wypadek środka transportu. Ubezpieczenie cargo obejmuje okres samego przewozu, jak i inne czynności niezbędne do jego realizacji, takie jak załadunek czy przeładunek.

Ubezpieczenie towaru w transporcie – przewóz samochodu

Samochód, który jest transportowany drogą lądową, morską i powietrzną jest traktowany jak każdy inny ładunek. Tym samym, przewóz samochodu innym środkiem transportu podlega pod ubezpieczenie cargo. Nawet jeśli transportowany samochód jest zarejestrowany i posiada wykupione OC oraz AC to bardzo często zakres tych polis nie obejmuje sytuacji, gdy do szkody dochodzi w trakcie transportu. Może jednak dojść do sytuacji, w której zakres polisy AC oraz ubezpieczenia cargo będzie obejmował te same sytuacje, bez wzajemnego wyłączenia. Wówczas z roszczeniem o wypłatę odszkodowania z tytułu AC może wystąpić właściciel pojazdu, natomiast firma zlecająca przewóz samochodu może skorzystać ze swoich praw, wynikających z ubezpieczenia cargo.

Ubezpieczenie cargo a OC przewoźnika – różnice

 • Zakres ochrony polisy OC przewoźnika ograniczony jest do winy przewoźnika.
 • Polica OC nie obejmuje uszkodzenia ładunku wynikającego z siły wyższej bądź właściwości towaru.
 • OC przewoźnika zabezpiecza interes firmy transportowej, ubezpieczenie cargo zabezpiecza interes właściciela towaru.
 • Ubezpieczenia mienia w transporcie dotyczy także przewozu pojazdem prywatnym lub wynajętym, podczas gdy polisa OC obejmuje przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe.

Co obejmuje ubezpieczenie ocp?

OCP to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, który zawodowo zajmuje się transportem towarów. Jest to polisa dobrowolna, która chroni przewoźnika w przypadku uszkodzenia przewożonego ładunku, bądź jego kradzieży. Podobnie do polisy OC, jest ona zawierana zwykle na okres 12 miesięcy, jednak jest skierowana do firm transportowych. W przeciwieństwie do ubezpieczenia cargo, zabezpiecza ona odpowiedzialność przewoźnika a nie sam ładunek.

Sprawdź również: Transport krajowy – jaka licencja jest potrzebna do przewozu wewnątrz kraju?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie cargo?

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w OWU. Mogą się one różnić w zależności od firmy ubezpieczeniowej oraz wybranego pakietu. Zazwyczaj ubezpieczenie cargo nie obejmuje:

 • dzieł sztuki,
 • żywych zwierząt,
 • dokumentów,
 • szkód powstałych w wyniku spożycia alkoholu przez kierującego pojazdem,
 • uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego załadowania, oznakowania lub załadowania towarów.

Ubezpieczenie cargo stanowi realną formę zabezpieczenia interesów właściciela towarów. Pozwala uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami kradzieży, wypadków i sytuacji losowych. Pamiętaj, że w wielu przypadkach OC przewoźnika to zdecydowanie zbyt mało, by uzyskać pełną rekompensatę poniesionych szkód.