pl
en lt

Prawo jazdy TIR – jak wyrobić i ile to kosztuje w 2024 roku?

>Prawo jazdy na tira to kluczowe uprawnienie w branży TSL, które stanowi istotną cegiełkę w walce z niedoborem kierowców zawodowych na rynku. W niniejszym artykule omówimy ile kosztuje prawo jazdy na tira, przedstawiając jednocześnie wszystkie niezbędne kroki oraz wymagania jakie muszą ponieść zainteresowani kandydaci w 2024 roku.


Jakie prawo jazdy na tira?

W Polsce, aby móc zawodowo kierować samochodem ciężarowym, potrzebujesz prawa jazdy kategorii C lub C+E. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi kategoriami odnosi się do masy przyczepy, którą można podpiąć do ciągnika.

 • Kategoria C pozwala na prowadzenie pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 3,5 tony w zestawie z przyczepą lekką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.
 • Kategoria C+E rozszerza te uprawnienia o możliwość kierowania pojazdem ciężarowym z przyczepą o masie całkowitej przekraczającej 750 kg.

Co jednak bardziej istotne z praktycznego punktu widzenia, posiadacze prawa jazdy C+E mogą kierować zestawami pojazdów składających się z ciągnika siodłowego i naczepy. Czyli standardowego zestawu wykorzystywanego w transporcie międzynarodowym.


Co oznacza skrót TIR?

Określenie TIR pochodzi od nazwy konwencji celnej, której oryginalna, francuska nazwa brzmi Transport International Routier (Międzynarodowy Transport Drogowy). W języku potocznym przyjęło się jednak określać tym mianem zestaw ciężarowy składający się z ciągnika oraz naczepy.


W jakim wieku można ubiegać się o prawo jazdy na tira?

Podjęcie szkolenia na prawo jazdy kategorii C i C+E możliwe jest po osiągnięciu 21 roku życia. Jednakże, osoby, które ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej, mogą rozpocząć naukę już w wieku 18 lat. To ważna informacja dla tych, którzy planują wcześnie rozpocząć swoją karierę w transporcie. Redukcja minimalnego wieku wymaganego do rozpoczęcia szkolenia umożliwia młodym osobom szybsze wejście na rynek pracy i zdobycie cennego doświadczenia, co może przyczynić się do szybszego rozwoju zawodowego w branży transportowej.


Prawo jazdy TIR – wymagania

Aby stać się kierowcą tira, niezbędne jest spełnienie szeregu wymagań. Są to przede wszystkim:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • przejście badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających brak przeciwskazań do kierowania pojazdem ciężarowym,
 • utworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) – niezbędne będzie tutaj przedłożenie kolorowej fotografii o wymiarach 3,5×4,5 cm,
 • zdobycie świadectwa kwalifikacji zawodowej poprzez ukończenie stosownego egzaminu.

Kandydaci na kierowców samochodów ciężarowych muszą mieć świadomość, że odnawianie badań lekarskich i psychologicznych co 5 lat jest niezbędne do utrzymania ważności zdobytych uprawnień.


Jak uzyskać prawo jazdy C/C+E – krok po kroku

Proces uzyskania prawa jazdy na tira rozpoczyna się od zapisania się na kurs w wybranej szkole jazdy. Po ukończeniu kursu teoretycznego i praktycznego, kandydaci podchodzą do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Teoretycznie kurs na kategorię C+E podejmuje się po zdaniu egzaminu na kategorię C. W praktyce istnieje możliwość podjęcia kursu na obie kategorie.

Proces ten wymaga od kandydatów nie tylko zrozumienia przepisów ruchu drogowego, ale również znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem, eksploatacją pojazdów ciężarowych oraz podstawowymi umiejętnościami z zakresu mechaniki pojazdów.


Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Aby zdobycie prawa jazdy TIR było w ogóle możliwe, konieczne jest zdobycie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Można to zrobić poprzez ukończenie specjalistycznego kursu i zdanie egzaminu państwowego składającego się z 30 pytań – 20 z części podstawowej, 10 z części specjalistycznej.


Ile kosztuje prawo jazdy na tira?

Koszt zdobycia prawa jazdy na tira może być zmienny i zależy od wielu czynników, w tym od wybranej szkoły jazdy i regionu. Zazwyczaj koszt szkolenia na kategorię C+E oscyluje w granicach 3000-5000 złotych. Przy łączonym kursie na kategorie C i C+E trzeba się już liczyć z kosztami rzędu 6500 zł. Do tej kwoty należy doliczyć także dodatkowe opłaty, takie jak:

 • koszt uzyskania uprawnień kategorii B,
 • badania lekarskie i psychologiczne – ok. 350 zł,
 •  egzamin państwowy – 245 zł,
 • koszty kwalifikacji wstępnej – ok. 2000 zł lub wstępnej przyspieszonej – ok. 1500 zł.

Szansą na obniżenie kosztów związanych z uzyskaniem prawa jazdy TIR są różnego rodzaju dofinansowania i dotacje, które mają zachęcać potencjalnych kandydatów do zdobycia uprawnień potrzebnych do rozpoczęcia drogi zawodowej w sektorze transportowym.


Podsumowanie: prawo jazdy TIR bez tajemnic

Uzyskanie prawa jazdy na tira to droga, która otwiera drzwi do kariery w branży TSL. Proces uzyskania stosownych uprawnień wymaga inwestycji czasu i pieniędzy. Jednakże realny korzyści, w tym stabilne zatrudnienie i konkurencyjne wynagrodzenie, są tego warte. Szczególnie w obliczu aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy w tym sektorze gospodarki.