pl
en lt
alternatywne paliwa dla floty pojazdów

Paliwa alternatywne dla pojazdów flotowych

Paliwa alternatywne zyskują na popularności, zwłaszcza w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i walki z emisją gazów cieplarnianych. Czasy, w których głównym paliwem była ropa naftowa, powoli odchodzą w zapomnienie. Przejście na zielone paliwa wśród pojazdów flotowych może przyczynić się do znacznej popularyzacji ekologicznych rozwiązań w transporcie. Czy paliwa alternatywne to nieunikniona przyszłość branży transportowej? Zapraszamy do artykułu. 

Transport a emisja gazów cieplarnianych

Według raportu „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy” sektor transportu odpowiada za około 20-25% globalnej emisji CO2. Jeżeli włączymy do tego wszystkie procesy towarzyszące transportowi, udział ten wzrasta do 37%. Dlatego paliwa alternatywne stają się coraz bardziej pożądane przez klientów indywidualnych oraz flotowych.

Od kilku lat jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji technologicznej w tym zakresie. Zrównoważony i odpowiedzialny transport przestaje być wizją przyszłości, a powoli staje się rzeczywistością w której żyjemy. Postawienie na paliwa naturalne to istotny krok w drodze do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i osiągnięcia zerowej emisji w przyszłości. Pojazdy flotowe, z uwagi na ich liczność i intensywność użytkowania, odgrywają kluczową rolę w tym przejściu.

Paliwa alternatywne – rodzaje

 • Energia elektryczna – główny kierunek aktualnego rozwoju motoryzacji, popularna szczególnie w obszarach miejskich z łatwym dostępem do ładowania.
 • Biodiesel i odnawialny olej napędowy – produkowany z organicznych odpadów, np. zużytego oleju pochodzącego z restauracji i punktów gastronomicznych.
 • Gaz ziemny (CNG i LNG) – coraz częściej wykorzystywany w transporcie ciężkim.
 • Wodór – czyste źródło energii o ogromnym potencjale.
 • Paliwa bezsiarkowe – powodują niższy stopień emisji CO2 niż paliwa konwencjonalne.

Prace nad rozwojem ekologicznych technologii trwają każdego dnia. Zagadnienie to budzi wiele kontrowersji, szczególnie w kontekście energii elektrycznej. Z jednej strony pojazdy ,,na prąd” cechują się zerową emisyjnością. Z drugiej jednak strony, energia elektryczna w wielu krajach (w tym Polsce) jest wytwarzana w sposób wątpliwy pod względem ekologii. Duże kontrowersje wynikają także ze specyfiki produkcji baterii oraz ich późniejszej utylizacji. 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Polskie prawo dostosowuje się do europejskich dyrektyw i norm środowiskowych. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. stworzyła ramy dla rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi. Unijne wytyczne są jasne: redukcja emisji gazów cieplarnianych i promowanie paliw alternatywnych.

Narzucanie pewnych ograniczeń i obostrzeń prawnych na producentów samochodów oraz jednostki samorządu terytorialnego przyczynia się do rozwoju technologii zielonego transportu i przyspiesza ich implementację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do włączania pojazdów elektrycznych do użytkowanych flot. Od 2025 roku, udział elektryków wśród pojazdów należących do podmiotów publicznych będzie musiał wynosić minimum 30%.

Zalety stosowania paliw alternatywnych w transporcie

Alternatywne paliwo oferuje wiele korzyści dla środowiska naturalnego oraz biznesu. Wśród najczęściej wymienianych zalet należy wymienić:

 • oszczędność – paliwa alternatywne są tańsze od benzyny i ropy naftowej;
 • niezależność – paliwa naturalne mogą być produkowane lokalnie, bez konieczności angażowania rafinerii;
 • wydajność – samochody elektryczne oferują lepszy osiągi, a dokładniej maksymalny moment obrotowy dostępny od razu;
 • wartość marketingowa – firmy korzystające z ekologicznych pojazdów uznawane są za przedsiębiorstwa postępowe;
 • poprawa jakości powietrza;
 • możliwość pozyskania dodatkowego finansowania poprzez rządowe programy dofinansowań.

Inwestycja w paliwa naturalne i ich rozwój może doprowadzić do lepszej stabilności cenowej na rynku i uniezależnienia się od zagranicznych koncernów oraz innych państw.

Czy wodór to przyszłość transportu i motoryzacji?

Wodór to najczęściej występujący pierwiastek chemiczny we Wszechświece. Skrywa on ogromny potencjał energetyczny i może okazać się kluczem do zeroemisyjnej motoryzacji. Wodór jest przyjazny dla środowiska i może być produkowany lokalnie. Na ten moment Toyota najbardziej rozwinęła swoje technologie w zakresie ogniw paliwowych i odwróconej elektrolizy wody. Niemniej jednak ciężko uznać aktualny etap rozwoju za osiągnięcie zamierzonego celu.

Nie wiadomo, czy wodór będzie w stanie spełnić stawiane przed nim oczekiwania. Do tego dochodzą jeszcze inne wady, takie jak wydłużony czas tankowania, czy zerowy dostęp do stacji ,,tankowania” wodoru w Polsce. Co więcej, takie stacje potrzebują do funkcjonowania energii elektrycznej. Co może przemawiać za skupieniem się jednak nad rozwojem napędów elektrycznych.

Podsumowanie: samochodowe paliwa alternatywne w transporcie

Branża transportowa oraz cały rynek motoryzacyjny stoją przed wieloma wyzwaniami w zakresie ograniczenia emisji CO2. Paliwa alternatywne wydają się być racjonalną odpowiedzią na te wyzwania. Przestawienie na paliwa naturalne stanie się w niedalekiej przyszłości wymogiem prawnym. Od ciebie zależy, czy chcesz przyczynić się do rozwoju ekologicznego transportu. Rządowe i unijne dofinansowania mogą znacznie zredukować koszty inwestycji w nowe technologie.