pl
en lt
Zakaz wyprzedzania ciężarówek - Newsy Prilo

Nowe przepisy wprowadzają zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach szybkiego ruchu

>Od 1 lipca br. w Polsce obowiązuje nowy przepis dotyczący zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Zmiana ta została wprowadzona w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenia tzw. „wyścigów słoni”.

Zgodnie z nowym przepisem, kierowcy pojazdów ciężarowych o masie całkowitej od 3,5 do 40 ton nie mogą wyprzedzać innych ciężarówek na drogach szybkiego ruchu i autostradach, gdzie dostępne są jedynie dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Wyjątkiem od tego zakazu jest sytuacja, gdy wyprzedzany pojazd porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla ciężarówek na danej drodze.

Nowe przepisy mają na celu zapobieganie „wyścigom słoni„, czyli długotrwałym manewrom wyprzedzania ciężarówek, które często powodują utrudnienia i niebezpieczne sytuacje na drodze. Ograniczenie to ma przyczynić się do płynniejszego ruchu na autostradach i drogach szybkiego ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Kierowcy łamiący ten zakaz będą narażeni na mandat karny w wysokości 1000 zł i 8 punktów karnych za pierwsze wykroczenie, a w przypadku recydywy mandat wzrośnie do 2000 zł. Warto jednak zaznaczyć, że mandat nie będzie nakładany w przypadku wyprzedzania pojazdów wykonujących prace porządkowe, modernizacyjne lub remontowe, które emitują żółte sygnały ostrzegawcze.

Nowe przepisy budzą jednak pewne kontrowersje wśród kierowców zawodowych. Niektórzy uważają, że zapisy są mało precyzyjne i pozostawiają pole do interpretacji. Brakuje jasno określonej wartości prędkości, o jaką wyprzedzany pojazd musi poruszać się wolniej od wyprzedzającego. Mimo to, większość osób zgadza się, że zakaz wyprzedzania ciężarówek może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Ministerstwo Infrastruktury i Transportu zapewnia, że będzie monitorować skuteczność wprowadzonych zmian i w razie potrzeby podejmie dalsze działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Podsumowując:

  • Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach szybkiego ruchu obowiązuje od 1 lipca 2023 roku.
  • Mandat karny za wyprzedzanie na zakazie wynosi 1000 zł i 8 punktów karnych za pierwsze wykroczenie, a w przypadku recydywy mandat wzrasta do 2000 zł.
  • Nowe przepisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie „wyścigów słoni”.
  • Zakaz wyprzedzania nie dotyczy pojazdów wykonujących prace porządkowe, modernizacyjne lub remontowe, które emitują żółte sygnały ostrzegawcze.