pl
en lt

Na czym polega jazda na magnesie i co za nią grozi?

>Jazda na magnesie to zagadnienie znane głównie osobom z branży TSL. Jest to forma oszustwa poprzez ingerencję w pracę tachografu. Nietypowa nazwa odnosi się do prostej metody stosowanej przez przestępców, która polegała na doczepieniu mocnego magnesu do urządzenia rejestrującego, w celu zaburzenia jego funkcjonalności. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w dalszej części artykułu.


Co znaczy jazda na magnesie?

Jazda na magnesie to praktyka, która polega na manipulowaniu działaniem tachografu – urządzenia rejestrującego czas pracy, prędkość oraz trasę przejazdu pojazdu ciężarowego. Tachografy są wymagane przez prawo w celu zapewnienia bezpieczeństwa i równych szans w transporcie drogowym. Jakakolwiek ingerencja w działanie tachografu wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi. Zagrożeni karą są zarówno zawodowi kierowcy, jak i przewoźnicy.


Czy jazda na magnesie jest do wykrycia?

Oczywiście, że tak! Metoda ta jest znana funkcjonariuszom od lat. Czasami do identyfikacji naruszenia prawa wystarczy nietypowy odczyt zapisów tachografu po którym zazwyczaj następują poszukiwania magnesu na pojeździe. Tym samym metodologia wykrywania jazdy na magnesie obejmuje:

  • analizę danych z tachografu,
  • inspekcję fizyczną pojazdu i tachografu,
  • testy funkcjonalne.

Najłatwiej potwierdzić podejrzenia poprzez sprawdzenie, czy tachograf prawidłowo rejestruje dane. Jakiekolwiek odstępstwo od normy może sygnalizować zastosowanie owianego złą sławą magnesu.


Co grozi za jazdę na magnesie?

Skutki manipulowania tachografem są poważne i wielowymiarowe. Obejmują one:

  • Kary finansowe: zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnikom grozi kara w wysokości do 10.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. Dodatkowo, kierowca oraz zarządzający transportem mogą również ponieść kary pieniężne.
  • Procedura oceny dobrej reputacji: jazda na magnesie kwalifikowana jest jako najpoważniejsze naruszenie, które może skutkować wszczęciem procedury dotyczącej oceny dobrej reputacji przewoźnika. To z kolei może prowadzić do utraty licencji na wykonywanie zawodu.
  • Dodatkowe koszty: oprócz kar finansowych, przewoźnik może być zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z badaniem i kalibracją tachografu, które mogą wynieść do 15.000 zł.

Więzienie za magnes

Przepisy prawne dotyczące manipulacji tachografem są jasne i surowe. Od 25 maja 2019 r., zgodnie z art. 306a kodeksu karnego, każda ingerencja w prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu mechanicznego, w tym tachografu, jest traktowana jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. To pokazuje, jak poważnie traktowane są próby oszustwa w transporcie drogowym.


Studium przypadku

Przykładem, który dobrze ilustruje skutki jazdy na magnesie, jest przypadek firmy transportowej z centralnej Polski, której kierowca został przyłapany 18 lipca 2023 roku na manipulacji tachografem w trakcie rutynowej kontroli drogowej. Inspekcja wykazała, że użył on magnesu do zakłócenia pracy urządzenia. W wyniku tego:

  • Firma otrzymała karę administracyjną w wysokości 16.000 zł oraz została poddana procedurze oceny dobrej reputacji;
  • Kierowca został ukarany grzywną w wysokości 2.000 zł oraz otrzymał pięć mandatów karnych za inne wykroczenia odkryte podczas kontroli.

Sprawa miała swoją kontynuację na sali sądowej. W toku postępowania prokuratura wykazała kolejne nieprawidłowości w działalności przewoźnika – od jazdy na magnes, na drugiej karcie kończąc. Ostatecznie przewoźnik został pozbawiony licencji i skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.


Podsumowanie: jazda na magnesie się nie opłaca

Jazda na magnesie i stosowanie drugiej karty to popularne przestępstwa do których posuwają się firmy transportowe. Chęć szybkiego zarobku i naciąganie przepisów nigdy nie jest dobrym pomysłem. Przepisy są skonstruowane w taki sposób, by potencjalne korzyści płynące z oszustwa były znacznie niższe od możliwego wymiaru kary. Tak jest również w przypadku jakiekolwiek ingerencji w pracę tachografu!


FAQ

Czy każda manipulacja tachografem to jazda na magnesie?

Nie, jazda na magnesie odnosi się specyficznie do użycia magnesów w celu zakłócenia działania tachografu.

Czy jazda na magnesie jest łatwa do wykrycia przez kontrolę drogową?

Tak, jazda na magnesie jest coraz łatwiej wykrywalna. Inspektorzy dysponują narzędziami do analizy danych z tachografów, które mogą wykazać nieprawidłowości sugerujące manipulację.