pl
en lt
Kierowcy - czynnik zapewnienia bezpieczeństwa transportu

Kierowcy jako najważniejszy czynnik zapewnienia bezpieczeństwa transportu

Bezpieczeństwo w transporcie to nie tylko kwestia nowoczesnych technologii w pojazdach i rozwiniętej infrastruktury drogowej. Kluczową rolę odgrywają kierowcy, którzy w czasie rzeczywistym muszą reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację na drodze. Poruszanie się po drogach szybkiego ruchu bywa monotonne, a godziny spędzone za kierownicą mogą obniżać czujność. Między innymi dlatego producenci samochodów decydują się na implementację coraz bardziej zaawansowanych systemów, które mają na celu optymalizację bezpieczeństwa w transporcie drogowym. W tym artykule omówimy, dlaczego kierowca jest kluczowym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństwa transportu i jakie technologie wspierają kierowców w trudnych sytuacjach.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 • Stan techniczny pojazdu: regularne przeglądy i naprawy są podstawą wzajemnego zaufania pomiędzy kierowcami na drodze.
 • Warunki atmosferyczne: mgła, śnieg czy nawet intensywne nasłonecznienie mogą znacząco utrudnić prowadzenie pojazdu.
 • Jakość dróg: kondycja dróg i nawierzchni odpowiada za niespełna 30% wypadków na świecie.
 • Umiejętności i kondycja kierowcy: kluczowy element, od którego zależy prawidłowe funkcjonowanie pozostałych aspektów.

Wszystkie wymienione czynniki są istotne. Jednak największe przełożenie na bezpieczeństwo ma zawsze stan kierowcy – jego czujność, wiedza i doświadczenie. Nie można również zapominać o rozwoju nowych technologii, potrzebie edukacji oraz prowadzeniu akcji społecznych.

Co wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Nowe technologie, takie jak system wykrywania zmęczenia kierowcy, mogą stanowić istotny element poprawy bezpieczeństwa drogowego. Nie można jednak zapominać o edukacji i budowaniu świadomości wśród kierowców, bowiem to oni odgrywają tutaj kluczową rolę. Badania Instytutu Transportu Samochodowego potwierdzają, że zmęczenie kierowcy jest jednym z głównych zagrożeń w transporcie drogowym. Rozwijanie nowych technologii jest ważne, jednak powinno iść w parze z edukacją kierowców. Bezpieczny transport międzynarodowy zależy od synergii tych elementów.

Zagrożenia w transporcie drogowym

Największe zagrożenia w transporcie drogowym to przede wszystkim:

 • zmęczenie kierowców,
 • nieostrożność osób prowadzących pojazd,
 • nadmierna prędkość,
 • niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej i przepisów ruchu drogowego,
 • niewłaściwe zabezpieczenie i rozmieszczenie ładunku,
 • ignorowanie przepisów o czasie pracy kierowców.

Zmęczenie kierowców jest szczególnie niebezpieczne, bo często jest niedostrzegane. Dlatego technologie, takie jak system wykrywania zmęczenia kierowcy, mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo w transporcie. Niemniej jednak, bez odpowiedniego podejścia kierowcy, nawet najbardziej zaawansowane technologie nie będą w pełni efektywne. Badania pokazują, że aż 10% wypadków na autostradach jest wynikiem zmęczenia lub zaśnięcia. Odpowiednie systemy, takie jak czujnik zmęczenia kierowcy, mogą znacząco obniżyć te statystyki.

Bezpieczeństwo czynne i bierne w transporcie

Bezpieczeństwo w transporcie samochodowym można podzielić na dwa główne rodzaje.

 • Bezpieczeństwo czynne – technologie i praktyki mające na celu unikanie wypadków.
 • Bezpieczeństwo bierne – mechanizmy, które minimalizują obrażenia w przypadku wypadku.

W dążeniu do zwiększenia bezpieczeństwa transportu międzynarodowego konieczna jest odpowiednia integracja obu tych aspektów i inwestowanie w nowoczesne pojazdy. Bezpieczeństwo czynne to działania prewencyjne, w tym również system wykrywania zmęczenia kierowcy. Bezpieczeństwo bierne to z kolei mechanizmy, które minimalizują skutki wypadku, takie jak poduszki powietrzne. Obie formy są ważne, jednak producenci aut coraz większą uwagę skupiają na kwestiach związanych z bezpieczeństwem czynnym i zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom drogowym.

Jak działa czujnik zmęczenia kierowcy?

System wykrywania zmęczenia kierowcy ma za zadanie monitorować zachowanie i reakcje kierowcy. Aktualnie systemy oceniają ruch kierownicy, śledzą tor jazdy i korzystają z dźwiękowych oraz tekstowych komunikatów, aby poinformować kierowcę o potrzebie przerwy. W przyszłości oczekuje się, że takie systemy będą korzystały z zaawansowanych kamer i optycznych czujników w celu monitorowania ruchu oczu i głowy kierowcy. Aktualny rozwój systemów bezpieczeństwa w pojazdach skupia się na kwestii zapobiegania wypadkom. Czy już niedługo samochody będą w stanie komunikować się ze sobą? Taką wizję przedstawił koncern Ford w 2021 roku.

System wykrywania zmęczenia kierowcy – Volkswagen

Volkswagen wprowadził do swoich pojazdów kilka technologii zwiększających bezpieczeństwo. Wzajemna korelacja czujników i systemów Lane Assist i Emergency Assist składa się na system wykrywania zmęczenia kierowcy i zapobiegania kolizjom. System Lane Assist korzysta z kamery wbudowanej w lusterko, która monitoruje linie na drodze. Jeżeli pojazd zjeżdża z obranego pasa, kierowca jest informowany poprzez lekkie drżenie kierownicy. Emergency Assist z kolei przejmuje kontrolę nad pojazdem w razie zasłabnięcia kierowcy.

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa a wolność

Rozwój technologii, zwłaszcza w zakresie systemów wykrywających zmęczenie, niesie za sobą pewne zagrożenia. Chociaż systemy wykrywania zmęczenia kierowcy mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, obecne i przyszłe regulacje w tej dziedzinie rodzą pewne kontrowersje. Unia Europejska dąży do wprowadzenia wymogu instalacji kamer monitorujących kierowcę zawodowego w trakcie jazdy. Takie rozwiązanie może stanowić poważne naruszenie prywatności. Ponadto, zdolność systemu do nagrywania i przechowywania danych wprowadza ryzyko wykorzystania ich przez ubezpieczycieli czy organy ścigania. Wprowadzenie takich systemów może stanowić początek bardziej zaawansowanej inwigilacji społeczeństwa pod pretekstem zwiększenia bezpieczeństwa. To otwiera drzwi do potencjalnego naruszenia prywatności i wolności obywatelskich.

Świadomi kierowcy = bezpieczny transport

Bezpieczeństwo w transporcie to zagadnienie wielopoziomowe. Jednak w samym centrum tej problematyki znajdują się kierowcy. Ich praca może być wspomagania poprzez systemy wykrywania zmęczenia kierowców, czy technologie zapobiegające kolizjom. Niemniej jednak nie można zapominać o edukacji kierowców i czystym, ludzkim rozsądku. Stosowanie nowych technologii powinno być formą uzupełnienia (a nie zastąpienia) wiedzy i doświadczenia kierowców w transporcie drogowym.