pl
en lt

Kiedy międzynarodowe prawo jazdy jest niezbędne?

>Międzynarodowe prawo jazdy to temat w dużej mierze zapomniany, ze względu na powstanie Unii Europejskiej oraz dołączenie Polski do strefy Schengen. Nasza wolność i możliwości przemieszczania się nie ograniczają się jednak do terytoriów państw będących w strukturach unijnych. Jeżeli planujemy podróż samochodem do innego kraju, koniecznym może się okazać posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Jeżeli zastanawiasz się jak je uzyskać oraz kiedy jest ono obowiązkowe, to ten artykuł jest właśnie dla ciebie.

Międzynarodowe prawo jazdy – co to jest?

Międzynarodowe prawo jazdy to tłumaczenie polskiego prawa jazdy na inne języki, potwierdzone urzędowo. Nie jest to odrębny dokument i nie wymaga on ponownego przechodzenia całego kursu jazdy. W rzeczywistości jest to kopia rodzimego dokumentu, która poświadcza posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów, przedstawiona w innych językach. Trzeba mieć jednak na uwadze, że samo międzynarodowe prawo jazdy nie upoważnia kierowcy do prowadzenia auta.

Tłumaczenie dokumentu jest ważne tylko wtedy, gdy posiadamy przy sobie oryginalną wersję prawa jazdy. W mowie potocznej można również spotkać się z wyrażeniem ,,europejskie prawo jazdy”. Nie jest to jednak sformułowanie prawidłowe. Polskie prawo jazdy upoważnia do poruszania się po krajach UE i EFTA, do których wcale nie należą wszystkie kraje Europy. Natomiast międzynarodowe prawo jazdy ma szerszy zakres obowiązywania.

Jak wygląda międzynarodowe prawo jazdy?

Translacja prawa jazdy występuje w formie papierowej i swoim wyglądem przypomina paszport, czyli książeczkę składającą się z kilku stron. Na dzień dzisiejszy występuje w dwóch wersjach. Wariant, który jest potrzebny w konkretnym przypadku, zależy od państwa, po którym zamierzamy poruszać się samochodem. Jeden wzór dotyczy państw, które podpisały Konwencję Wiedeńską, natomiast drugi skierowany jest do państw będących stroną Konwencji Genewskiej.

Konwencja Genewska, a Konwencja Wiedeńska

Konwencja Genewska powstała w 1949 roku i stanowiła wyraz przyjęcia pewnych jednolitych norm w powojennej rzeczywistości. Jednocześnie potwierdzała, że kraje przyjmujące dokument udostępniają swoje drogi do ruchu międzynarodowego. Na mocy Konwencji Genewskiej powstało pierwsze międzynarodowe prawo jazdy, które obowiązuje do dzisiaj w państwach, które podpisały się pod postanowieniami traktatu.

Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym powstała w 1968 roku i została ratyfikowana przez Polskę w 1988 roku. Traktat określa ogólne zasady ruchu drogowego obowiązujące w krajach będących jego sygnatariuszami. To właśnie w nim wprowadzono drugi wzór międzynarodowego prawa jazdy. Niektóre państwa należą do obu konwencji, np. Ukraina, Egipt. Do poruszania się po takich krajach wystarczy dowolne międzynarodowe prawo jazdy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by jeden człowiek posiadał odpisy prawa jazdy zarówno w wersji Konwencji Wiedeńskiej, jak i Konwencji Genewskiej. Wiąże się to jednak z koniecznością wniesienia podwójnej opłaty.

Jakie prawo jazdy obowiązuje w kraju, do którego jadę?

Informacje o tym jaki wzór obowiązuje w danym państwie znajdują się na stronach internetowych ambasad poszczególnych krajów. Czasami zdarza się tak, że pomimo niepodpisania konwencji, w kraju obowiązuje międzynarodowe prawo jazdy konkretnego typu. Niestety w niektórych miejscach konieczne będzie wyrobienie lokalnego dokumentu i przejścia całego kursu jazdy.

Kiedy jest potrzebne międzynarodowe prawo jazdy?

Międzynarodowe prawo jazdy jest wymagane, gdy udajemy się do krajów nienależących do UE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Co za tym idzie, jest ono wymagane podczas poruszania się autem po innych kontynentach oraz takich europejskich krajach jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Albania, Turcja czy chociażby Naddniestrze. W tym wypadku nie ma znaczenia, czy poruszamy się po tych krajach w celach turystycznych, czy też zawodowych. Międzynarodowym prawem jazdy powinni zainteresować się szczególnie miłośnicy podróżowania i caravaningu, ponieważ kampery coraz częściej podlegają kontrolom drogowym.

Jak wyrobić międzynarodowe prawo jazdy?

W celu wyrobienia międzynarodowego prawa jazdy należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w starostwie powiatowym. Sprawę można załatwić osobiście, bądź drogą pocztową. Okres oczekiwania na międzynarodowe prawo jazdy wynosi do 3 dni, chociaż w niektórych urzędach są one wydawane od ręki. Pamiętaj, że przy odbieraniu gotowego druku konieczne będzie okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty oraz dowodu osobistego.

Wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy – co trzeba przygotować?

  • Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
  • Aktualne zdjęcie w wymiarach: 35×45 mm.
  • Ważne polskie prawo jazdy – przygotuj jego kserokopię.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty 35,50 zł za wydanie druku.

Międzynarodowe prawo jazdy – jak długo jest ważne?

Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne do 3 lat. Po upłynięciu tego czasu, konieczne jest złożenie wniosku ponownie i pokrycie stosownej opłaty administracyjnej.

Międzynarodowe prawo jazdy na pojazdy ciężarowe – dla kogo niezbędne i jak je wyrobić?

Przepisy dotyczące międzynarodowego prawa jazdy są tożsame dla wszystkich kategorii prawa jazdy. Wynika to z charakterystyki samego druku. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest dokumentem, a jedynie tłumaczeniem istniejącego prawa jazdy. Procedura dla kierowców samochodów ciężarowych wygląda dokładnie tak samo, jak przy translacji tradycyjnego prawa jazdy kategorii B. Jeżeli kierowca ciężarówki będzie poruszał się po krajach spoza UE i EFTA, musi posiadać międzynarodowe prawo jazdy. Do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego konieczne jest spełnienie również innych wymogów, czyli uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz przejścia podstawowych badań lekarskich i psychotechnicznych.