pl
en lt

Jak kierowcy próbują oszukać wynik tachografu i co za to grozi? 

>Współczesne tachografy cyfrowe pełnią ważną rolę w monitorowaniu pracy kierowców, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa drogowego oraz podniesienia standardów pracy kierowcy zawodowego. Niemniej jednak, wielu przewoźników i kierowców poszukuje sposobów na oszukanie i przekłamanie danych rejestrowanych przez tachografy. W tym artykule przyjrzymy się, jakie techniki są stosowane oraz jakie kary grożą za naruszenia przepisów w tym zakresie. 

Tachografy – komu to potrzebne? 

Tachografy to urządzenia montowane w pojazdach ciężarowych i autobusach, w celu rejestrowania i przechowywania danych dotyczących czasu pracy kierowcy, przerw, jazdy oraz prędkości pojazdu. Wyróżniamy dwa główne rodzaje tachografów: analogowe i cyfrowe. Tachografy analogowe używają tarcz papierowych do zapisywania danych i są mniej zaawansowane technologicznie. Tachografy cyfrowe natomiast przechowują dane na specjalnych kartach kierowcy, oferując dokładniejszy zapis informacji oraz łatwiejsze przetwarzanie i analizę danych. Wprowadzenie tachografów cyfrowych miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez kontrolę czasu pracy kierowców oraz zapobieganie nadużyciom i manipulacjom.  

Manipulacje przy tachografie – popularne metody 

Tachograf jest kluczowym narzędziem wykorzystywanym w transporcie drogowym do monitorowania czasu pracy kierowcy. Niemniej jednak niektórzy próbują ingerować w jego działanie, by omijać obowiązujące regulacje. Do najczęstszych metod manipulacji tachografem należą: 

  • Nierejestrowanie danych, takich jak prędkość pojazdu, aktywność kierowcy czy przebyta droga. 
  • Używanie cudzej karty kierowcy lub jednoczesne używanie wielu własnych kart. 
  • Używanie cudzej wykresówki lub kilku wykresówek jednocześnie. 
  • Korzystanie z niedozwolonych urządzeń lub zmodyfikowanego oprogramowania, które umożliwiają podrabianie czy przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf. 
  • Odłączanie tachografu podczas wykonywania przewozu. 
  • Zastosowanie magnesu lub wyłącznika do nagłego odłączania tachografu. 
  • Modyfikacja urządzenia w taki sposób, by umożliwiało rejestrowanie odpoczynku w dowolnym momencie.  

Kary za manipulowanie tachografem 

Z początkiem 2022 roku weszły w życie aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ingerowania w pracę tachografów. Kierowcy łamiący te regulacje, oprócz kar finansowych, ryzykują utratą prawa jazdy na trzy miesiące. Jeśli kierowca mimo to zdecyduje się prowadzić pojazd, okres zatrzymania uprawnień może zostać przedłużony nawet do 6 miesięcy. W skrajnych przypadkach uprawnienia mogą zostać cofnięte, a kierowca będzie musiał przystąpić do ponownego procesu zdobywania uprawnień do prowadzenia pojazdów, podobnie jak nowi kierowcy.  

Wśród najpopularniejszych sankcji znajdują się kary finansowe, które mogą dotknąć zarówno kierowców, jak i przewoźników. Grzywny nakładane na kierowców mają wymiar karny, natomiast finansowe reperkusje dla firm transportowych wynikają z postępowań administracyjnych. Grzywna za ingerencję w pracę tachografu może wynieść nawet 30.000 złotych. Przewoźnik nie zostanie obciążony karą, jeśli wykaże, że nie miał wpływu na naruszenia przepisów dokonane przez kierowcę. 

Jak przestawić godzinę w tachografie cyfrowym? 

Tachografy cyfrowe, w przeciwieństwie do ich analogowych odpowiedników, domyślnie korzystają z formatu czasu UTC. Niemniej jednak, są one również wyposażone w funkcję wyświetlania oraz regulacji godziny zgodnie z lokalną strefą czasową. Jeśli chcesz zidentyfikować, który czas jest aktualnie wyświetlany, poszukaj symbolu kropki, który zazwyczaj oznacza czas lokalny. Jeżeli chodzi o korektę godziny, po odnalezieniu czasu lokalnego w menu tachografu, należy przejść do opcji „Wpisz”, potem „Pojazd” i „Czas lokalny”. Następnie można dokonać potrzebnych zmian, korzystając z dostępnych przycisków. Niektóre nowoczesne modele tachografów oferują funkcję automatycznej korekty czasu, która następuje albo o określonej godzinie, albo w chwili zatrzymania pojazdu przez kierowcę. 

Wpis manualny w tachografie cyfrowym 

Wpis manualny w tachografie cyfrowym jest kluczową czynnością, która zapewnia dokładność i pełność zapisów aktywności kierowcy w określonych sytuacjach. W szczególności, gdy kierowca po wyjęciu karty ze slotu tachografu podejmuje czynności wymagające rejestracji. Dlaczego jest to tak ważne? Gdy tachograf cyfrowy nie zarejestruje pewnych okresów aktywności automatycznie, kierowca ma obowiązek wprowadzenia ich manualnie. Procedura taka obejmuje przede wszystkim okresy gotowości, innej pracy oraz przerwy kierowców. 

Jak zrobić wpis manualny w tachografie cyfrowym? 

Jeśli chodzi o samą procedurę dokonywania wpisu manualnego, zależy ona od modelu tachografu cyfrowego. W większości urządzeń, po włożeniu karty do tachografu, kierowcy prezentowana jest data i godzina ostatniego wyjęcia karty. Wówczas urządzenie pyta o konieczność dokonania wpisu manualnego, oferując opcję potwierdzającą. Używając dostępnych funkcji, kierowca wprowadza odpowiednie daty, godziny oraz przypisuje czynności do określonych okresów. Istotne jest również ręczne wprowadzenie kraju rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, chyba że kierowca korzysta z inteligentnego tachografu z GPS, który automatycznie rejestruje te dane. Nieuzupełnienie brakujących danych może prowadzić do konsekwencji w postaci kar finansowych.  

Podsumowanie: bądź odpowiedzialny! 

Ingerencja w zapisy tachografu cyfrowego nie jest wyłącznie zagrożeniem dla bezpieczeństwa kierowców. Stanowi realne niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. W dzisiejszych czasach nie możemy zapominać o etyce zawodowej i odpowiedzialności, jaka spoczywa na kierowcach oraz firmach transportowych. Zgodnie z założeniami pakietu mobilności czeka nas prawdziwa rewolucja w zakresie tachografów. Z dniem 21 sierpnia 2023 roku, inteligentne tachografy drugiej generacji będą obligatoryjnie instalowane w samochodach ciężarowych powyżej 3,5 tony. Kolejne zmiany przepisów będą wprowadzane stopniowo z każdym kolejnym rokiem.