pl
en lt

Eurowiniety bez tajemnic – praktyczny poradnik dla kierowców

Eurowiniety, winiety, bilety autostradowe i podatki drogowe to zagadnienia znane każdemu przedsiębiorcy w branży transportowej. Pomimo postępującej unifikacji przepisów w transporcie międzynarodowym, poszczególne kraje nadal posiadają indywidualne systemy poboru opłat za korzystanie z wybranych odcinków dróg i autostrad. W tym artykule omówimy praktyczne zagadnienia związane z eurowinietami – od dostępnych metod zakupu, aż po sankcje przewidziane za transport bez uiszczenia wymaganej opłaty. 


Czym są eurowiniety?

Eurowiniety, wprowadzone na podstawie Dyrektywy UE 1999/62, są elektronicznym dowodem opłaty za korzystanie z autostrad i płatnych dróg. Stanowią kluczowy element systemu transportowego wybranych krajów europejskich i są niezbędne do legalnego przewozu towarów po drogach krajowych i autostradach. Co więcej, eurowinieta musi zostać zakupiona jeszcze przed świadczeniem transportu w danych państwach. O jakich krajach mowa?

Eurowinieta w pigułce

 • Jest naliczana na wybrany okres czasu (dzień/tydzień/miesiąc/rok), co oznacza, że jej koszt zależy od długości pobytu w danym kraju.
 • Dotyczy pojazdów o DMC powyżej 12 ton.
 • Jest opłatą drogową stosowaną na autostradach i większości dróg krajowych.
 • Jest wyrazem współpracy międzynarodowej w dziedzinie transportu towarów.

Na jakie kraje obowiązuje eurowinieta?

System eurowiniet obowiązuje od 20 lipca 1999 roku w Danii, Luksemburgu, Holandii i Szwecji. Zasady związane z eurowinietami w tych krajach są niemal identyczne, z wyjątkami dotyczącymi niektórych mostów i tuneli, gdzie pobierane są dodatkowe opłaty. Co ciekawe, ten elektroniczny system opłat może przestać istnieć w perspektywie kilku najbliższych lat.

Pierwszym państwem, które poczyniło kroki w tym zakresie jest Dania, w której eurowiniety przestaną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2025 roku. Zostaną one zastąpione przez podatek drogowy dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony. Jego wysokość będzie uzależniona od liczby przejechanych kilometrów, co stanowi wyraźne odejście od aktualnie obowiązujących zasad.


Dostępne sposoby zakupu eurowiniety

Zakup eurowiniety jest możliwy przed wjazdem na teren państw objętych tym systemem. Cena jest uzależniona od poziomu emisji spalin (normy Euro 0-6), klasy osi pojazdu (liczba osi) oraz okresu na jaki zostaje wykupiona. Zakupu możesz dokonać na:

 • na stacjach benzynowych;
 • w punktach odprawy granicznej;
 • w punktach obsługi AGES;
 • na stronie internetowej eurovignettes.eu.

Płatność internetową można zrealizować kartą kredytową, paliwową lub flotową.


Jak kupić eurowinietę przez Internet?

 1. Wejdź na stronę www.eurovignettes.eu
 2. Podaj potrzebne informacje: kraj rejestracji pojazdu, numer rejestracyjny, liczbę osi w pojeździe, spełnianą normę emisji spalin.
 3. Wskaż datowy zakres obowiązywania eurowiniety i naciśnij ,,dalej”.
 4. Sprawdź poprawność wpisanych informacji i wybierz jedną z dwóch dostępnych taryf.
 5. Wybierz formę płatności: karta paliwowa/flotowa lub karta kredytowa.
 6. Podaj dane karty konieczne do pobrania płatności.
 7. Potwierdź płatność.
 8. Zapisz potwierdzenie płatności w formie dokumentu elektronicznego lub wydrukuj je, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Jak sprawdzić czy eurowinieta została wykupiona?

System opłacania eurowiniety potrafi być niezrozumiały dla osób, które korzystają z niego po raz pierwszy. Wbrew nieaktualnym informacjom, które można znaleźć w sieci, potwierdzenie zakupu nie jest wysyłane na nasz adres mailowy. Po przejściu przez proces płatności na stronie internetowej, mamy możliwość wydrukowania lub zapisania potwierdzenia w formie pliku .pdf. Jest to jedyne potwierdzenie zakupu do jakiego mamy dostęp.

Co więcej, nie musimy posiadać jego kopii w trakcie wykonywania transportu w Danii, Szwecji, Holandii i Luksemburgu. Informacje na temat eurowiniet są przechowywane w systemie elektronicznym. Najlepszą metodą sprawdzenia czy eurowinieta została wykupiona jest weryfikacja historii płatności na koncie bankowym. W przypadku jakichkolwiek pytań lub kwestii technicznych, możesz skorzystać z pomocy telefonicznej.


Kary za brak eurowiniety

Brak eurowiniety podczas wjazdu na drogę objętą systemem opłat skutkuje karą sięgającą nawet kilkuset euro. W przypadku odwołania się do sądu i uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia, kara może wzrosnąć nawet do kilku tysięcy euro. Dla przykładu, sankcja nakładana przez duńską policję za brak eurowiniety w 2024 roku wynosi 2500 koron duńskich. Jest to w przybliżeniu ok. 335 Euro, czyli więcej niż koszt taryfy miesięcznej w najdroższym dostępnym wariancie.


Eurowinieta jako koszt uzyskania przychodu

Za wykupienie eurowiniety stacjonarnie przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT lub paragon fiskalny, co może stanowić koszt uzyskania przychodu. W przypadku opłat wyrażonych w walutach obcych, należy je przeliczyć na złote według kursu NBP. Aby paragon został uznany musi być opisany zgodnie z wymogami księgowymi. Podczas zakupu eurowiniety przez Internet nie ma możliwości uzyskania odrębnej faktury za zrealizowane zamówienie. Jednakże otrzymane potwierdzenie uiszczenia opłaty jest traktowane jako faktura w myśl przepisów prawa handlowego i podatkowego.

Zwrot opłaty za niewykorzystany okres czasu

Przedsiębiorca może w niektórych sytuacjach wnioskować o zwrot opłaty poniesionej na zakup eurowiniety. Trzeba się jednak liczyć z opłatą manipulacyjną, która każdorazowo wynosi 25 euro. Wnioskować o zwrot można poprzez formularz elektroniczny, pocztę e-mail, czy chociażby listownie.

 • Pełny zwrot kosztów przysługuje w przypadku, gdy ważność winiety się jeszcze nie rozpoczęła.
 • Częściowy zwrot kosztów przysługuje, gdy okres obowiązywania eurowiniety już się rozpoczął, jednak chcemy ją zakończyć wcześniej.

Podsumowanie: transportuj bez obaw

Eurowinieta to jedna z wielu opłat o których muszą pamiętać europejscy przedsiębiorcy z branży transportowej. Jej zakup przed wjazdem na drogi krajowe i autostrady państw, w których obowiązuje, jest obowiązkowy. Potencjalne kary znacznie przewyższają koszty samej opłaty drogowej, dlatego lepiej nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Bardzo możliwe, że w perspektywie kilku(nastu) lat eurowiniety przestaną istnieć. Do tego czasu lepiej jednak zapoznać się z systemem ich zakupu. 


FAQ

Co to jest eurowinieta?

Eurowinieta to system elektronicznego poboru opłat drogowych, stosowany w niektórych krajach europejskich dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton.

W jakich krajach obowiązuje eurowinieta?

Eurowinieta obowiązuje w Danii, Holandii, Luksemburgu i Szwecji.

Jakie są metody zakupu eurowiniety?

Eurowinietę można zakupić online na stronie eurovignettes.eu, w punktach odprawy granicznej, na stacjach benzynowych lub w punktach obsługi AGES.

Czy mogę kupić eurowinietę na jeden dzień?

Tak, eurowinietę można zakupić na różne okresy, w tym na jeden dzień, tydzień, miesiąc lub rok.