pl
en lt

Czym jest licencja wspólnotowa i do jakiego transportu uprawnia?

Licencja wspólnotowa to zezwolenie na odpłatny przewóz rzeczy pomiędzy różnymi państwami. Z tego tekstu dowiesz się ile kosztuje licencja transportowa oraz jak ją uzyskać.

Licencja wspólnotowa – co to jest?

Pakiet mobilności to szereg przepisów i norm, które mają doprowadzić do ujednolicenia standardów w transporcie międzynarodowym. Wśród nowych obowiązków wprowadzonych 21 maja 2022 roku znalazła się licencja wspólnotowa dla transportu towarów przez samochody dostawcze o DMC do 3,5 tony.

Licencja wspólnotowa to zezwolenie na odpłatny przewóz rzeczy pomiędzy różnymi państwami. Co ciekawe, nie jest ona wydawana na firmę transportową, ani kierowcę tylko na każdy z pojazdów.

Zmiana przepisów zapowiedziana była już w 2020 roku, za sprawą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2020/1055. Jednak jej wprowadzenie w Polsce łączyło się z dużym chaosem. Okres oczekiwania na wydanie licencji przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego był znacznie wydłużony, co wynikało z bardzo dużej liczby zgłoszeń. Skupmy się jednak na tym, kto musi posiadać licencję wspólnotową.

Do jakiego transportu uprawnia licencja transportowa?

Licencja transportowa upoważnia do zarobkowego prowadzenia pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej oscylującej pomiędzy 2,5 tony a 3,5 tony. Są to zatem popularne busiki i furgony, wykorzystywane m.in. przez firmy kurierskie. Wcześniej licencja była wymagana jedynie dla pojazdów ciężarowych o większych gabarytach. Aktualnie licencja wspólnotowa jest wydawana dla każdego pojazdu wykorzystywanego do odpłatnego przewozu rzeczy na arenie międzynarodowej. W nadchodzących latach w życie wejdą kolejne przepisy, ujednolicające odpłatny transport drogowy pojazdami ciężarowymi (DMC powyżej 3,5 tony) i samochodami dostawczymi (DMC do 3,5 tony). W lipcu 2026 roku w świecie transportu zawita nowa generacja tachografów cyfrowych.

Kto nie musi posiadać licencji?

Nie wszystkie samochody dostawcze wymagają licencji transportowej. Zwolnieni z obowiązku posiadania licencji są przewoźnicy, którzy realizują:

 • krajowe przewozy rzeczy,
 • międzynarodowy przewóz ludzi,
 • międzynarodowy transport dóbr na własne potrzeby.

Można zatem bez posiadania licencji przewozić odpłatnie busikami 9-osobowe grupy.

Jak uzyskać licencję i ile kosztuje jej wyrobienie?

Głównym wymogiem uzyskania licencji transportowej jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Można się o nie ubiegać w Starostwach Powiatowych oraz Urzędach Miasta. Chociaż dla firm transportowych, które dopiero powstają najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku w GITD. Można to zrobić równolegle z wnioskiem o przyznanie licencji wspólnotowej. Jeżeli przewoźnik działa już na rynku i posiada zezwolenie, wówczas wystarczy wystąpić wyłącznie o licencję wspólnotową ze wskazaniem konkretnego pojazdu. Urząd powinien wydać stosowną decyzję w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Licencja na transport międzynarodowy – warunki

Posiadanie stosownego zezwolenia to nie wszystko. Przewoźnicy muszą spełnić szereg dodatkowych wymogów, takich jak:

 • stała i prawdziwa siedziba firmy,
 • miejsca parkingowe dla co najmniej 1/3 zgłoszonych pojazdów,
 • dobra reputacja,
 • zabezpieczenie finansowe za każdy zarejestrowany pojazd,
 • posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przez osobę zarządzającą transportem w firmie,
 • kierowcy posiadający świadectwa kierowcy.

Ile kosztuje licencja transportowa?

Koszt licencji transportowej uzależniony jest od okresu czasu na jaki została wydana. Wysokość opłat wynosi:

 • 4000 zł za okres do 5 lat + 440 zł za każdy wypis,
 • 8000 zł za okres od 5 do 10 lat + 880 zł za każdy wypis.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wiąże się natomiast z kosztem rzędu 1000 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy GITD, podając w tytule numer NIP firmy. Warto również zaznaczyć, że wysokość opłaty za licencję wspólnotową dotyczy stricte jednego pojazdu. Przy rozbudowanej flocie pojazdów, koszty będą uzależnione do zarejestrowanej liczby samochodów dostawczych.

Jakie kary grożą za brak licencji?

Jeżeli w czasie kontroli wyjdzie na jaw, że przewoźnik wykonuje odpłatny, międzynarodowy transport towarów bez wymaganej licencji, wówczas może otrzymać karę w wysokości do 12.000 zł. Wysokość kary uzależniona jest od skali naruszenia oraz państwa w którym doszło do wykrycia nieprawidłowości. Warto zaznaczyć, że sam brak licencji traktowany jest już jako NN, czyli najpoważniejsze naruszenie. Co więcej, świadczenie usług bez licencji ma realny wpływ na dobrą reputację firmy.